ไฟถนนโซล่าเซลล์ เปลี่ยนถนนสายเดิมให้สว่างเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้ถนน

ไฟถนนโซล่าเซลล์ เปลี่ยนถนนสายเดิมให้สว่างเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้ถนนไฟถนนในปัจจุบันจะมีตั้งแต่ถูกไปถึงแพง ในการเลือกไฟถนนโซล่าเซลล์ประการแรกให้สังเกตจากสัญลักษณ์มาตรฐานมอก. โดยมาตรฐานมอก. คือ การรับรองว่าเสาไฟถนนรุ่นนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบทั้งขั้นตอนการผลิตและความคงทน ความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะการเลือกซื้อเสาไฟถนนถือเป็นการเลือกซื้อที่สำคัญกับประเทศ และคนหมู่มาก หากเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ทนต่อการสั่นสะเทือนของรถ หรือแผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ ก็จะส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อเสาไฟถนนหน่วยงานต่างๆควรมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียของเสาไฟถนนโซล่าเซลล์และโคมไฟถนน LED แต่ละประเภทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ไฟถนนโซล่าเซลล์ ไฟเปิดปิดอัตโนมัติ

ไฟถนนโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่โดดเด่นมากที่สุดแหล่งหนึ่ง คือพระอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์จะรับแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน และเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน เก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ตอนกลางคืน โคมไฟถนนโซล่าเซลล์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยกาศ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่เกิดมลพิษทางอากาศ สำหรับโคมไฟถนนธรรมดา ใช้พลังงานจากกริดไฟฟ้ามาตรฐานซึ่งสร้างพลังงานมาจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป อย่างเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานเหล่านั้นจะเพิ่มการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ไฟถนนโซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก แข็งแรงทนทาน กระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สว่างทันทีเมื่อไม่มีแสง ควบคุมการเปิดปิดโดย ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีนวัตกรรมใหม่โดยนำโคมไฟถนน LEDไปผสมผสานกับไฟถนนโซล่าเซลล์ โดยไฟถนนโซล่าเซลล์ นี้จะทำงานโดยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้มีการประหยัดพลังงานเป็นอย่างมากแต่ทั้งนี้ในส่วนของอุปกรณ์ของไฟถนนโซล่าเซลล์ อาจจะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่นแผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่จึงทำให้อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าโคมไฟถนน LED